Yükleniyor...
ESNAF VE SANATKAR İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ TİP PROJE ÖRNEKLERİ

Esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinin; çeşitli kriterler dikkate alınarak asgari bir takım standartları sağlaması halinde hem müşteriler, hem işyeri sahipleri hem de çalışanlar açısından önemli yararlar sağlayacağı açıktır.

Bu kriterler arasında;

  • İşyerlerinde hijyen kurallarına uyulması ve gıda güvenliğine özen gösterilmesi,
  • Raf ve dolapların bir mantık çerçevesi içinde düzenli olarak yerleştirilmesi,
  • Müşterilere serbest hareket alanı bırakılması,
  • Dekorasyonun çalışan ve müşterileri yormayacak sadelikte olması,
  • Ürünlerin yerleştirilmesinde satışı arttıracak unsurların dikkate alınması, 
  • Meslek alanına göre çeşitli kamu kurumları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Türk Standartları Enstitüsü  ve benzeri kurumlar) tarafından getirilen ve zorunlu ya da ihtiyari olarak uyulacak olan kural, standart ve rehberlere uyum sağlanması  

sayılabilir.

Konfederasyonumuzca işyeri açmak ya da işyerini yeniden dekore etmek isteyen esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olunması ve fikir vermesi amacıyla, bakkal, kasap ve manav işyerleri için işyeri tip proje örnekleri hazırlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızdan ve teşkilatımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda bu örnekler arttırılabilecektir.

Bakkal Dükkanı Kasap Dükkanı Manav Dükkanı