Yükleniyor...
Tarihçe

 

 

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği 1953 yılında kurulmuş ve merkez ve ilçelerimizdeki tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet veren kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği olarak Şanlıurfa merkez ve ilçelerde mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve ilimizin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla Ş.Urfa merkezinde esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet vermekteyiz. Şu an itibari ile birliğimize bağlı merkezde 28 ve ilçelerimizde 30 olmak üzere toplam 58 meslek odası bulunmaktadır.

 

Birliğimizin başlıca görevi Esnaf ve Sanatkârlarımızın menfaatlerini gözetecek her hususta önayak olmak esnaf ve sanatkârlarımızı temsilen gerek vergi daireleri gerek belediyeler ve gerek tüm resmi mercilerle sürekli irtibat halinde olup esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını dertlerini ve sıkıntılarını dile getirmek ve onların hak ve çıkarları gözetmek suretiyle tüm özel, tüzel ve resmi makamlarca sürekli irtibat halinde bulunmaktır.

 

Esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili sorunlar gerek yazışmalarla gerek birebir görüşmelerle ve gerekse basın yoluyla duyurulmaya çalışılır ve onların temsili en iyi bir şekilde yapılmaya çalışılır.  

 

Birliğimize bağlı Şanlıurfa merkez ve ilçelerde mevcut odalarımıza yılda en az iki defa olmak üzere temmuz ve aralık aylarında tüm oda genel sekreterlerimize, genel sekreterler eğitim ve değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca tüm oda başkanlarımızın katılımıyla yılda 1 defa başkanlar kurulu toplantısı yapılmaktadır. Yapılan toplantılarda odalarımızın işleyişinde karşılaşılan sorunlar ve gerek üyelerle ilgili yaşanan sıkıntılar ve ilgili meslek odalarımızın kendi meslekleri doğrultusunda yaşadıkları sorun ve sıkıntılar dile getirilir ve birlik olarak bu sıkıntılara çözüm bulmaya çalışılır.

Ayrıca birliğimiz bağlı odalarımıza zaman zaman bilgisayar kursları, muhasebe ve oda mevzuatı konularında eğitim seminerleri yapmaktadır.