Yükleniyor...
Odaların gelirleri

 

MADDE 14. — Odaların gelirleri şunlardır:

          a) Kayıt ücreti.

          b) Yıllık aidat.

          c) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

          d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri.

          e) Yayın gelirleri.

          f) Sınav ücretleri.

          g) Oda amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri.

          h) Oda tarafından düzenlenecek danışmanlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri.

          ı) Muhasebe işlerinin yapılmasından elde edilen gelirler.

          j) Faiz ve diğer gelirler.

          k) Bağış ve yardımlar.