Yükleniyor...
Odaların çalışma bölgesi

 

MADDE 5. — Odaların çalışma bölgesi, bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır.

          Birden fazla ilçe bulunan Büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin idari sınırlarıdır.

          Aynı çalışma bölgesinde, faaliyet konusu aynı olan birden fazla oda kurulamaz.

          Çalışma bölgesi odaların faaliyet sınırlarını belirler, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetleri çalışma bölgesi ile sınırlandırılamaz.

          Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydıyla çalışma bölgesi içinde birlikten izin alarak irtibat bürosu açabilirler.