Yükleniyor...
Birliğin gelirleri

 

          MADDE 25. — Birliğin gelirleri şunlardır:

          a) Birliğe bağlı odalardan alınacak kayıt ücreti.

          b) Birliğe bağlı odalar tarafından ödenecek katılma payları.

          c) Yayın gelirleri.

          d) Bağış ve yardımlar.

          e) Birlik amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri.

          f) Birlik tarafından verilecek danışmanlık ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri.

          g) Birlik tarafından düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak gelirler.

          h) Para cezaları.

          ı) Konfederasyonca belirlenen ücret tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak belge ile hizmet karşılığı gelirleri.

          j) Sicile ilk kayıt ücreti.

          k) Sicil harçlarından alınacak paylar.

          l) Faiz ve diğer gelirler.